top of page
groep_edited.jpg

Ik ontwerp en begeleid processen rondom maatschappelijke opgaven, innovatie en verandering. Ik daag mensen uit nieuwe ideeën te bedenken, bouw met ze aan een effectief team of een slimmer netwerk. Laat ze hun eigen (samen)werkprocessen uitdenken of zet opstellingen in om de organisatie of vraagstuk te verkennen. Hieronder lees je meer over een aantal van mijn werkwijzen: creatieve sessie, teambuiling & netwerksamenwerking, interactief werkprocessen ontwerpen en organisatie opstellingen.

Creatieve sessie: brainstormen voor een betere oplossing

Maatschappelijke opgaven vragen niet alleen om een integralere benadering maar vaak ook om creativiteit om tot oplossingen te komen die we al vergaderend niet verzinnen. Naast plezier, leveren creatieve sessies verrassende inzichten, acties en ze verbeteren de relatie dus de deelnemers.   

Teambuilding en netwerksamenwerking

Samenwerken is essentieel voor een effectieve  aanpak van veel (maatschappelijke) raagstukken.  In een project of programmateam of steeds vaker in het losser verband van een netwerk, werken mensen samen.  Een groep mensen is niet vanzelfsprekend een goed lopend team ondanks goede intenties

Samenwerken gaat over een gedeelde ambitie, een heldere koers en proces, belangen in beeld brengen, communicatie (en de onderstroom), om leiderschap – niet alleen van de leider maar van iedereen. Mijn werk is het begeleiden van teams en  samenwerkingsverbanden in de startfase of als het niet lekker loopt.  Ik werk oa met appreciative inquiry, prototyping, opstelllingen

Organisatie opstellingen

Interactief werkprocessen ontwerpen

In de jaren dat ik met overheidsorganisaties werk, is mij opgevallen dat ze goed zijn in het vormgeven van het bestuurlijke proces met beslisdocumenten en -gremia.  Bepalen wat het werk is dat daarvoor gedaan moet worden, samen met of door wie en welke verwachtingen van het (tussen) resultaat, krijgt beduidend minder aandacht. Het gevolg is veel last minute werk, frustratie en vertraging, ondermaatse deelproducten, vergeten partners, matig draagvlak voor het (tussen) resultaat. Daarom zet ik een methode in waarbij het team of samenwerkende partijen zelf we de fases in het proces onderscheiden. We beginnen bij het eindresultaat en eindgebruikers en vandaaruit zoomen we in op de deelresultaten, op de activiteiten/ het werk dat daarvoor gedaan moet worden. Wat is het werk dat zelfstandig gedaan kan worden , de eisen aan producten en activiteiten, wie input leveren en wie met de output aan de slag moeten? Pas als we dat weten gaan we  kijken hoe daar op te sturen.  Dat ontwerpen doen we op de vloer, zichtbaar en hardop.  

Opstellingen zijn een snelle en effectieve manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Het laat patronen zien uit de onderstroom, de verhouding tussen teams of tussen verschillende organisatielagen. Wat de verhoudingen zijn tussen organisatie en zijn buitenwereld, tussen organisatie en doel,  klanten en activiteiten/producten. Het is een werkwijze met weinig woorden waar naar de huidige situatie (het systeem) wordt gekeken en met een blik in de toekomst. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan het Bert Hellinger Instituut.

bottom of page