lego_edited.jpg

In de afgelopen 20 jaar leerde ik al doende het vak van faciliteren. Mijn eerste sessies waren de creatieve sessies met een ideeën-team van enthousiastelingen die over maatschappelijke vraagstukken wilden nadenken. Die vraagstukken zijn gebleven. De werkwijzes om deze samen met mensen, organisaties aan te pakken is gegroeid. Denk aan scenario-denken, systeem- en organisatie opstellingen, appreciative inquiery, deep democracy etc. etc. En uiteraard zijn mijn inzichten in het werken met groepen en organisaties toegenomen. Hieronder een aantal van mijn recente opdrachtgevershun vragen en toegepaste werkwijzes.   

LEF Future Center Rijkswaterstaat (2010-heden)  opdrachtgever voor vele vraagstukken. Zoals sensoren en asfalt, wegontwerp, circulaire bouw, deltaprogramma, strategische samenwerkingen. Werkwijzes oa Design thinking, (netwerk)samenwerking, systeem-opstellingen, dialoog (open space, world café).

Nederlandse Oogvereniging (2020), strategieontwikkeling met leden, bureau en buitenstaanders. Werkwijze waarderend onderzoek en brainstorm. 

ThumbsUp, Way up (2019-heden), een samenwerkingsproject met VU, Uitvoeringsbrigade, Publieke versnellers, Erop af. Doel gezinscoaches te trainen in een positieve benadering en het positief waarderen van gewenst gedrag bij mensen, gezinnen met een achterstandspositie. Mijn bijdrage is samenwerking tussen de partners te begeleiden en een leernetwerk te vormen.  

Alex Energie (2019-2020) startende energiecoöperatie. Wijkbewoners willen hierin samenwerken, visie- en strategie ontwikkeling.   

Gemeente Westland, visie voor wateringen (2018-2019). Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties dachten met gemeente na over de toekomst van het dorp. Werrkwijze: worldcafe, scenariodenken.

Portaal (2019), teamsessie adviseur leefomgeving van deze woningbouwvereniging over hun rol, positie en toegevoegde waarde. Werkwijze: visualisaties, opstellingen en brainstorm. "Ik vond het een prettige bijeenkomst waarin niet alleen veel gedeeld is met elkaar maar we als collega’s ook meer verbondenheid ervaren hebben."

Alexanderkerk, Rotterdam (2018) - Nieuwbouwplannen met woontorens in de Bazelbuurt leidde tot ophef. De buurt, Boele van Eesteren en kerkgemeenschap vragen om ondersteuning. Bouwen aan de relatie en de buurt laten nadenken en uitspreken over wat ze wel willen, acceptabel vinden en wat beslist niet. Werkwijze: dialoog en brainstorm. Uit de buurt: "ik merk dat jouw inzet ons veel goed heeft gedaan." 

Justice and Peace, Haagse huiskamer (2017-2018)- versnellingssessies voor diverse initiatieven rondom statushouders.  

Werkateliers Vakmanschap Ministerie IenM (2016-2018), projectleider en facilitator ism Van Vieren. 800 beleidsmedewerkers en leidinggevenden ontwikkelden een gezamenlijk begrip en begrippenkader over de verschillende rollen (NSOB-model), leren schakelen tussen die rollen en dat toepassen in de eigen actuele dossiers. Werkwijzes: U-theory, opstellingen, serious game, cases etc. 

20200629-Hellie-van-Hout-37-web.jpg
Fotografie Innovation Expo 4 oktober 201
posters maken.jpg